Goede doelen

Het opzetten van projecten voor goede doelen is een van de belangrijkste bestaansredenen van Stichting Liefdadigheid Junior Kamer Deventer. In de afgelopen jaren organiseerden we een of meerdere evenementen waarbij fondsenwerving voor het goede doel centraal staat. We kiezen vrijwel altijd voor een lokaal goed doel om op regionaal niveau echt het verschil te kunnen maken. Deze evenementen zijn in afgelopen jaren uitgevoerd door de Vereniging Junior Kamer Deventer en zullen vanaf 2017 worden uitgevoerd door de Stichting Liefdadigheid Junior Kamer Deventer.

Zie onderstaand voor een overzicht van goede doelen (inclusief de doelen rechtstreeks vanuit de Junior Kamer):

2016
Dit jaar staat in het teken van een groot event dat we in 2017 willen gaan organiseren. Niet alleen de Junior Kamer, maar ook de stad Deventer op de kaart zetten! Een van de goede doelen waar we ons voor 2016 en 2017 aan hebben verbonden is de Stichting Present Deventer.

Voor meer informatie, zie http://stichtingpresent.nl/deventer/

2015
Dit jaar is de Speelgoedbank Deventer het goede doel. Tijdens het JKD-hockeytoernooi hebben we €5.000 opgehaald voor de Speelgoedbank Deventer.
Stichting Speelgoedbank Deventer heeft als doel het inzamelen van speelgoed en kinderboeken en het gratis beschikbaar stellen daarvan aan gezinnen in de gemeente Deventer die vanwege hun financiele situatie in een achterstandsituatie verkeren. Wij zorgen dat speelgoed een tweede leven krijgen!
De Stichting Speelgoedbank Deventer heeft als doel het inzamelen van speelgoed en kinderboeken en het gratis beschikbaar stellen aan gezinnen in de gemeente Deventer die vanwege financi?le situatie in een achterstandsituatie verkeren.
Op deze manier doen we recycling en het geeft speelgoed en kinderboeken een tweede leven.
Speelgoedbank Deventer verstrekt gratis speelgoed aan mensen die rond moeten komen met een klein budget en en geen speelgoed kunnen bekostigen. En waarvan de ouders beschikken over:
– Pasje van de voedselbank
– Verwijsbrief van het BAD

Voor meer informatie, zie http://speelgoedbankdeventer.nl/.

2014
In 2014 hebben we ons ingespannen voor de Stichting Lucai. Tijdens het hockeytoernooi hebben we €14.000 op gehaald voor deze landelijk opererende stichting. Stichting Lucai organiseert vakantieweken (Lucaiweken) voor ernstig en mogelijk levensbedreigend zieke tieners, met de leeftijd tussen 13 en de 18 jaar oud, uit Nederland en Vlaanderen.
Ouders/familie/vrienden van tieners maar ook de tieners zelf die tot de doelgroep van Lucai behoren kunnen de tiener bij ons aanmelden zodat zij samen met alle andere gezinsleden (ouders, broers en zussen) van een voor hen gratis vakantie kunnen gaan genieten om zo hernieuwde energie op te doen.?Een vakantieweek waarin vooral veel plezier gemaakt wordt en creativiteit bijvoorbeeld een thema is van een activiteit, waar (bijna) alles mag maar zeker niets moet en waar je lekker helemaal jezelf kan zijn.

Voor meer informatie, zie http://www.lucai.nl/.

2013
Tijdens de DEVENTER WIPE OUT 2013 hebben we aandacht gegenereerd en geld (€10.000) opgehaald voor de Stichting Lucai!
Stichting Lucai biedt ernstig en mogelijk levensbedreigend zieke tieners (13 tot en met 18 jaar) samen met zijn/haar gezinsleden (ouders, broers en zussen) een voor hen gratis vakantie aan om zo hernieuwde energie op te doen in moeilijke tijden. Een vakantieweek waarin vooral veel plezier gemaakt wordt en creativiteit bijvoorbeeld een thema is van een activiteit, waar (bijna) alles mag maar zeker niets m?et en waar je lekker helemaal jezelf kan zijn.
Arnoud en Karin van Velzen, de oprichters van Stichting Lucai, werden in januari 2008 geconfronteerd met het feit dat hun op dat moment 14 jarige dochter Loek kanker bleek te hebben. Loek mocht van Make a Wish met haar ouders en broer naar Disney in Orlando. Zij overnachtten tijdens deze reis in het Give Kids the World Village in Orlando. Dit ‘dorp’ is speciaal ingericht om 120 gezinnen met ernstig/ levensbedreigend zieke kinderen die Disney willen bezoeken medisch verantwoord onderdak te verlenen. De liefde en warmte die de vrijwilligers in het park uitstraalden was overweldigend.
In Nederland teruggekomen zijn Arnoud en Karin na gaan denken wat zij zelf in Nederland zouden kunnen betekenen voor zieke kinderen. In de weken na de vakantie in Orlando hebben gesprekken met diverse mensen in goede doelenland plaatsgevonden. Deze gesprekken brachten steeds meer het inzicht dat Lucai zich zou moeten richten op tieners, maar vooral ook op hun ouders, broers en zussen. Gaandeweg werden de plannen steeds duidelijker en dat resulteerde erin dat in oktober 2008 stichting Lucai is opgericht en er vanaf 2010 maandelijks vakantieweken worden georganiseerd voor gezinnen met een ernstig zieke tiener.

Voor meer informatie over de Stichting Lucai zie www.lucai.nl!

2012
Stichting Present Deventer was het goede doel voor het jaar 2012. Tijdens het hockeytoernooi hebben we geld en handjes ingezameld voor de stichring.
Stichting Present slaat een brug tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Zo wil de stichting een beweging op gang brengen in de samenleving waarbij meer mensen het vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te zien of iets voor een ander te doen. Eigenlijk kun je het zien als noarberschap op grotere schaal. Altijd onder begeleiding van een zorginstelling en eventueel (doen zij vaak bij teambuilding) van een coach. De Stichting blij is met financi?le middelen, maar zij zijn helemaal blij wanneer wij ‘handen’ weten te werven. Groepen mensen die zij kunnen inzetten om klussen uit te voeren bij mensen waar de maatschappij niet naar om kijkt. Wij moeten maar eens gaan nadenken hoe wij het werven van fondsen weten te combineren met het werven van handen. Om goede ambassadeurs te zijn ?n ter verrijking van ons eigen leven hebben we als Juniorkamer Deventer op 31 maart 2012 en 14 april 2012 de handen uit de mouwen gestoken (een huis en tuin leeg gehaald en pannenkoeken gebakken voor mensen met een beperking).
Nog even wat feitjes:
– de stichting wordt gerund door vrijwilligers en had een jaarbudget van ongeveer 10 tot 15.000 euro
– Stichting Present Deventer is onderdeel van de Stichting Present die meerdere lokale organisaties heeft.

Voor meer informatie, zie http://stichtingpresent.nl/deventer/.

2011
Goed doel in 2011 was de Stichting Thuis Sterven. De Stichting Thuis Sterven helpt mensen die ziek zijn en gaan sterven. Veel mensen zouden de laatste weken van hun leven thuis willen blijven om in hun vertrouwde omgeving afscheid van het leven te nemen. Die verzorging kan te zwaar zijn voor de mensen in de directe omgeving, zelfs met inschakeling van hulpverlenende instanties. Thuisblijven is daarom niet altijd mogelijk zonder ondersteuning. De vrijwilligers van de stichting kunnen ondersteuning bieden. Zij kunnen ondermeer: waken bij de patient, hulp geven bij lichte lichamelijke verzorging, emotionele steun verlenen en mantelzorgers bijstaan.

Voor meer informatie, zie http://www.thuissterven.nl/.