Organisatie

De Stichting Liefdadigheid Junior Kamer Deventer is een zelfstandige stichting en heeft een onafhankelijk bestuur dat de strategie bepaalt en eventvoorstellen goed –of afkeurt. De verschillende achtergronden van de bestuursleden zorgen ervoor dat eventvoorstellen en tussenrapportages vanuit verschillende expertises beoordeeld worden. De eerste selectie van eventvoorstellen wordt gedaan op basis van de door het bestuur opgestelde criteria. De definitieve besluiten worden uiteindelijk genomen door de drie bestuursleden tijdens de bestuursvergaderingen die circa twee keer per jaar plaatsvinden.

Bestuur

Het bestuur wordt gevormd door: