ANBI en CONTACT

De stichting is gedefinieerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling. Zie onderstaand voor publicatie van de daaraan gestelde vereisten:

Naam: Stichting Liefdadigheid Junior Kamer Deventer
RSIN: 857145496

Postadres:
Stichting Liefdadigheid Junior Kamer Deventer
Koolwitje 1, 7451 WT Holten

Doelstelling: zie HOME

Beleidsplan: zie document ‘Beleidsplan 2017’

Bestuurders: zie BESTUUR

Beloningsbeleid: Stichting Liefdadigheid JKD hanteert een anti-strijkstok beleid. Conform statutaire bepalingen ontvangen de bestuurders geen beloning voor hun werkzaamheden en hebben zij eveneens geen recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van de functie gemaakte kosten. Gemaakte kosten in directe samenhang met de organisatie van het evenement worden wel vergoed, na accorderen door de twee overige bestuursleden.

Activiteitenverslag: zie GOEDE DOELEN

zie voor het event van 2017 ‘Heel Deventer Hapt’

Financiën: zie FINANCIËN