Home

Welkom op de website van Stichting Liefdadigheid Junior Kamer Deventer. De stichting is opgericht op 3 januari 2017. De stichting organiseert jaarlijks evenementen, waarbij deelnemers en stichting gezamenlijk fondsen werven. Daarnaast kan een evenement ook gericht zijn op inzet van vrijwilligers en/of naamsbekendheid creëren. De stichting heeft ten doel:

Het inzamelen en werven van fondsen ten behoeve van nader te bepalen lokaal- en/of regionaal actieve stichtingen of organisaties die als doel hebben:

  • het bevorderen van de leefbaarheid binnen de gemeente Deventer;
  • het stimuleren van zelfontwikkeling; en,
  • het ondersteunen van lokale, regionale, landelijke en/of internationale goede doelen en/of organisaties.

Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk zijn.

In 2017 is het event “Heel Deventer Hapt” georganiseerd. Voor meer informatie zie: www.heeldeventerhapt.nl.

Stichting Liefdadigheid Junior Kamer Deventer
Koolwitje 1, 7451 WT Holten